Calendari de presentacions d'experiències. Curs 2015-2016


Títol

BEE-BOOT

referents

Gemma Gràcia i Lara Bou

Centre

SANT JOAN BAPTISTA

Matèria

Matemàtiques, Coneixement del Medi, Llengua Catalana i Llengua Castellana

Nivell

1r, 2n i 3r

Durada

1 hora setmanal

objectius

 • Aprendre a programar de manera natural i lúdica.
 • Despertar la seva curiositat pel món de la robòtica.
 • Aprendre a treballar en equip, organitzar-se, arribar a acords respectant les aportacions dels seus companys.
 • Adquirir conceptes tecnològics bàsics i aspectes bàsics dels llenguatges de programació.   

competències

 • Capacitat per formular, emprar i interpretar les matemàtiques (raonament, resolució de problemes i utilització de conceptes, procediments, dades i eines per descriure, explicar i predir fenòmens .
 • Adquisició d’habilitats (programació) per interactuar amb normalitat en la societat digital en què es viu.
 • Capacitat d’emprendre, organitzar i conduir un aprenentatge individual o en grup, en funció dels objectius i necessitats, així com dominar els diferents mètodes i estratègies d’aprenentatge .
 • Capacitat d’expressar, interpretar i comunicar conceptes, pensaments, fets, opinions, oralment i per escrit, fent servir de diferents suports.  

continguts

 • Textos de tipologia diversa en diferents formats.
 • Lèxic: vocabulari usual i específic.
 • Estratègies de cerca.
 • Fonts d’informació en paper i suport digital.   

enllaç  

 


Títol

 Google Apps

referents

 DAVID ABAD CAMPRUBÍ

Centre

SAGRADA FAMÍLIA

Matèria

 Informàtica

Nivell

 Professorat i Personal d'Administració del Centre

Durada

 En procés d'instal·lació i aplicació al centre

objectius

 - Fer servir Google Drive com a "servidor" al núvol, tot desenvolupant jerarquia de carpetes, permisos d'accés a usuaris...

- Ús de Google Docs per a desenvolupar i gestionar tota la documentació del centre.

- Fer servir el correu corporatiu com a eina de comunicació interna.

competències

- Comunicativa - comunicació interna del centre.

- Tractament de la informació i competència digital.

- Aprendre a aprendre. 

continguts

- Correu electrònic.

- Càrrega i gestió de documents a Drive.

enllaç  

 


Títol

Calendari Google

referents

 Miquel Baixench

Centre

 LABOURÉ

Matèria

 Informàtica

Nivell

Professorat i ESO

Durada

Una setmana

objectius

 Introduïr el calendari de Google com a eina de treball comú.

competències

Comunicativa, tractament de la informació i digital, aprendre a aprendre.

continguts

Funcionament del calendari de Google. Concepte de calendari públic i calendari privat.

enllaç  

 


Títol

UN MÓN PETIT

referents

Magda Blanes

Centre

PARC DE LA CIUTADELLA

Matèria

 Educació artística, coneixement del medi, llengua

Nivell

4t, 5è, 6è . Taller

Durada

3 sessions

objectius

 ·   Observar les diferents mides de les coses que ens envolten, especialment les

      coses que són difícils de veure a ull nu.

·    Distingir entre mirar a ull un o amb un aparell que augmenti la visió: binocles, lupes de mà, aigua, lupa binocular…

·     Dibuixar objectes  al natural.

·    Conèixer senzillament el funcionament d’una càmera de fotos i especialment el

      macro.

·    Treballar i apreciar la dimensió artística de la fotografia i els elements que la poden fer possible: línies, color, composició, llum, textura, enquadrament, contingut…

·     Mirar fotografies de diferents fotògrafs i comentar el seu valor artístic.

·    Veure com alguns artistes han aprofitat el macro per apropar-nos a realitats petites (fotografia científica), fotografia creativa.

·      Produir una fotografia on la intervenció del macro sigui prioritat

·      Compartir i publicar les produccions artístiques.

competències

-Artística i cultural, aprendre a aprendre, tractament de la informació i competència digital, coneixement i interaccció amb el món físic, comunicativa lingüística i audiovisual

continguts

- Instruments òptics i pròtesi visuals  (lupes, càmera fotogràfica, aigua...)

- LLenguatge visual

- La càmera fotogràfica

- Eines google de fotografia i de publicació al blogger

enllaç  

 

http://www.slideshare.net/MBLANESORTS/que-fan-alguns-fotografs

http://www.slideshare.net/MBLANESORTS/taller-macro-63419519

https://goo.gl/photos/HyBmDhoVfMXJUCHe8

 


Títol

Codi QR

referents

 Rosa M. Cucurull

Centre

 MILÀ I FONTANALS

Matèria

 Català i Medi

Nivell

2n

Durada

Una setmana

objectius

-Utilitzar les eines TIC i la tablet per confeccionar el llibre d'endevinalles que presentarem per Sant Jordi.

competències

- Artística i cultural, aprendre a aprendre, tractament de la informació i competència digital, autonomia i iniciativa personal i coneixement i interacció amb el món físic.

continguts

- Reconeixement dels edificis més importants del Barri del Raval.

enllaç  

enllaç


Títol

Llums, càmera i acció

referents

 Naira Meneses (mestra de 1r que va dur a terme l'ambient)

Centre

 PERE VILA

Matèria

 Ambients

Nivell

1r, 2n i 3r

Durada

3 dies setmanals durant el curs d'1h 30'

objectius

Millorar la seqüenciació de fets creant petites històries mudes.

Utilitzar eines TIC per representar les històries.

competències

Expressar i comunicar pensaments i opinions oralment als companys.

Respectar les opinions i comentaris dels companys.

Ser capaç de prendre i acceptar les decisions del grup.

Afavorir el treball cooperatiu.

 

Adquirir una progressiva autonomia davant de la feina.

Buscar solucions als dubtes plantejats. Utilitzar elements de l'entorn per crear històries.

Utilitzar la càmera de fotos decidint la seqüència de la història.

continguts

Presentació, nus i desenllaç de les històries.

Els plans amb la càmera fotogràfica.

El Movimaker per crear els vídeos finals.

enllaç  

http://dom.cat/w1o


Títol

Introducció a l'SCRATCH

referents

 Mestres de sisè

Centre

 PIA SANT ANTONI

Matèria

 Informàtica

Nivell

Durada

4 sessions

objectius

 - Aprendre un llenguatge de programació de forma lúdica

-  Aprendre a treballar en grup cooperatiu, el grup és més eficaç que l'individu. 

- Tenir una visió crítica del món dels video jocs. 

competències

 • Capacitat per formular, emprar i interpretar (raonament, resolució de problemes i utilització de conceptes, procediments, dades i eines per descriure, explicar i predir fenòmens) .
 • Adquisició d’habilitats (programació) per interactuar amb normalitat en la societat digital en què es viu.
 • Capacitat d’emprendre, organitzar i conduir un aprenentatge en grup.

continguts

- Coneixement i ús del programa scratch

- Presentació als companys del vídeo realitzat

enllaç  

 


Tablets a ci i cm

Títol

Tablets

Centre

 ALEXANDRE GALÍ

Matèria

Socials

Nivell

Durada

6 sessions

objectius

Fer petits curs utilitzant les tauletes 

competències

Digital 

continguts

Planificació, producció, etc..

enllaç  

www.alexandregali.es


Títol

Una mà de contes

referents

 Tutora 5è

Centre

 CERVANTES

Matèria

 Català

Nivell

Durada

10h

objectius

· Inventar un conte i buscar la manera de fer la representació d'aquest amb material plàstic.

· Enregistrar, editar i produir el conte audiovisual.

· Treballar de manera responsable tot ajudant i respectant la feina dels membres del grup.

competències

· Competència lingüística i audiovisual.

· Artística i cultural.

· Tractament de la informació i competència digital.

· Social i ciutadana.

continguts

· Establiment del rols de treball dels membres del grup.

· Redacció d'un conte inventat.

· Planificació i/ elaboració del material que es farà servir per la representació del conte.

· Representació i narració del conte.

· Producció i edició del vídeo final.

enllaç  

https://www.youtube.com/watch?v=CQxWylO2Hto

https://www.youtube.com/watch?v=48aT2CjrFa0

Foto1

Foto2

Foto3

 

 


Títol

Google apps

referents

 Isidre Pasqual Felip

Centre

 SANT FELIP NERI

Matèria

TIC

Nivell

Professorat i alumnat d'ESO

Durada

Sessions puntuals al llarg del curs al professorat i des de les àrees a l'alumnat

objectius

 • Fer servir el correu corporatiu com a eina de comunicació entre els diferents estaments de l'Escola
 • Usar el calendari com a referent de sortides, reunions, ...
 • Treballar amb els documents, fulls de càlcul, presentacions del google drive

competències

 • Comunicativa
 • Tractament de la informació i digital
 • Aprendre a aprendre.

continguts

 • Correu web: destinataris (cc, cco)
 • Càrrega i gestió de grups de contactes
 • Esdeveniments públics i privats en el calendari
 • Compartir calendaris
 • Arxius de drive: publicació, privacitat, compartició, gestió de carpetes, ...

enllaç  

 


Títol

Codis de realitat augmentada (Aurasma)

referents

 Cristina Santamaria

Centre

 COLLASO I GIL

Matèria

 Socials

Nivell

des de 3r fins a 6è

Durada

2 sessions

objectius

 -Utilitzar les eines TIC i la tablet per confeccionar el contingut (videos, fotos, dibuixos, audios, etc) dels codis de realitat augmentada,

competències

- Artística i cultural,

- Aprendre a aprendre, tractament de la informació i competència digital, autonomia i iniciativa personal i coneixement i interacció amb el món que els envolta.

continguts

- Reconeixement d'elements històrics de l'escola. Reconeixement i apreciació d'exposicions temporals d'altres companys de l'escola

enllaç  

https://goo.gl/nbTf99


Títol

KAHOOT

referents

Guillem (tutor de 6è)

Centre

 MEDITERRÀNIA

Matèria

 Medi Natural i Matemàtiques

Nivell

Durada

3-4 sessions

objectius

 Ser competents des d’ un  Ipad.

Tenir un autocontrol de la seva progressió acadèmica.

competències

Digital

Aprendre a aprendre

Autonomia i iniciativa personal

Comunicació lingüística i audiovisual

 Matemàtica

continguts

Coneixement de l’ aplicació: KAHOOT

 Ús i utilitat

enllaç  

Per jugar:  https://kahoot.it/

 Per crear-ne:   https://getkahoot.com/