Sessió 6

Trobada dels 10 seminaris de ciutat per compartir experiències.

 

- Cal omplir les fitxes, i es poden presentar les experiències que es vulguin