Sessió 4


La comunicació amb dispositius mòbils (DM)

Proposta de treball previ a la sessió

 

Es demana avançar als assistents en què consistirà la sessió 4 i quines són les tasques prèvies. Els assistents, que s’organitzaran en petits grups, haurien de:

 

 • Escollir 1 dels cinc itineraris relacionats amb la comunicació (vegeu quadre) 
 • Enregistrar el que es demani a l’itinerari amb el seu terminal mòbil (vegeu consells, punt 2)
 • Desar els arxius a la galeria del mateix, compartir-los i desar-los en el rodet de la tauleta -en el cas de tenir-ne-. Prioritzarem enregistrar imatges amb terminals mòbils i completar l’edició i la postproducció amb la tauleta. (vegeu punt 3)
 • Portar al seminari TAC dispositius mòbils (DM) que es connectin a la wifi del centre (exemple, connexió eduroam) i amb la bateria carregada (s’aconsella portar carregador). També s’aconsella portar cable usb per abocar contingut a l’ordinador.
 • Tenir les apps descarregades prèviament al DM on farem l’edició, segons el sistema operatiu del vostre DM: iOS o Android (vegeu punt 4)
 • Tenir les imatges i/o vídeos gravats al DM on farem l’edició, segons l’itinerari escollit.
 

 

Aquests itineraris responen a registres narratius i de realització diferents, i per tant el tipus d’arxius i aplicacions anirà en consonància.

 

Itinerari 1

Itinerari 2

Itinerari 3

Itinerari 4

Itinerari 5

Reportatge fotogràfic

Reportatge

Entrevista

Muntatge experimental/ artístic

Reportatge. Documental. Entrevista.

Imatge fixa

Imatge fixa i moviment

Imatge moviment

Imatge fixa i moviment

Imatge fixa i moviment

Graveu més de 25 imatges d’alguna situació del centre o d’aula.


Ex. sortides, visites, excursions...

Graveu de 7 a 10 imatges fixes

i 2 vídeos (30’’ per vídeo) que poden ser de situacions i/o d’opinions, comentaris de persones

sobre un tema que afecti al centre.


Ex. jornada, curs, programa específic, laboratori

Graveu vàries entrevistes (mínim 3 vídeos curts, millor no superiors a 1 minut per vídeo) a persones sobre un tema.


Ex: recerca, projectes, jornades, literatura...

Graveu més de 10 imatges i mínim 3 vídeos curts (1 minut per vídeo) i que no siguin entrevistes.

Ex. presentació espais del centre, instal·lacions, entorn, patrimoni...

Graveu mínim 4 vídeos curts  (30” per vídeo) i 10 o més imatges fixes representatives de diferents moments de l’aula o el centre.
Ex. jornada, curs, programa específic, laboratori, recerca, projectes...

 

 

2. Gravació (abans de la sessió de seminari)

 

Graveu amb el vostre terminal mòbil les imatges i/o vídeos que es demanen en l’itinerari que escolliu i en el marc de l’aula o del centre, procurant escollir situacions de comunicació significatives.

 

CONSELLS per enregistrar les vostres imatges i àudio.

 • Feu plans estables amb trípode
 • Assageu els moviments de càmera (com comença i acaba el pla)
 • Graveu amb llum solar sempre que pugueu
 • Poseu el terminal en mode avió (si no es necessita wifi)
 • Tingueu cura de l’àudio. Us recomanem gravar amb dispositiu extern, com ara Rode Smart lav+, micro solapa (55e.) o Irigvoice, micro de mà unidireccional (30-40e). Algunes apps admeten  la gravació de l’àudio amb micro bluetooth a partir de configurar els settings. En aquests moments: Android, Cinema FV-5 /  IOS, MoviePro
 • Eviteu contrallums o llums zenitals
 • Utilitzeu el bloqueig de l’enfoc i balanç de blancs
 • Feu que la persona es presenti a càmera per no posar títols (després del típic 3,2,1,....) quan graveu una persona
 • Feu que la persona a qui entrevisteu aguanti uns segons mirant a càmera quan acabi de parlar.

 

3. Compartir i desar arxius a la galeria del dispositiu mòbil on es farà l’edició

 

Quan gravem amb l'smartphone i volem editar després amb la tauleta, haurem de compartir i/o desar els arxius. Tenim vàries opcions:

 • Desar-ho en algun dels serveis d'emmagatzematge habituals, com Drive o altres.
 • Transferir els arxius enregistrats (imatges, vídeos,...) entre dispositius de sistemes operatius diferents: us recomanem l’app Wetransfer (IOS-Android). Fins a 2GB
 • Compartir els arxius entre dispositius mòbils:
  • IOS. Haurem d’activar aquesta opció l'smartphone (configuració) en el cas que compartim arxius entre dispositius vinculats al mateix compte, per després seleccionar els arxius que volem compartir i la carpeta on els volem desar al rodet (al núvol, Icloud IOS). L’opció més efectiva, però, ens ha semblat AIRdrop-IOS (cal wifi i està disponible en iphone 5 i superiors… i ipad de quarta generació) ja que permet compartir entre varis usuaris.
  • Android. Us recomanem l’app Wetransfer. Els fitxers estaran comprimits. Hi ha vàries opcions:
   • Es pot crear una carpeta a la galeria amb ES File (app que fa l’exploració de fitxers al DM) i utilitzar RAR per descomprimir els fitxers en el lloc que hem creat.
   • Es pot utilitzar Zip Viewer (o alguna app similar) i fer el procés de descomprimir a la galeria utilitzant una sola app.
   • En el cas de no localitzar on es troba la galeria o rodet, una manera de fer-ho seria utilitzar qualsevol editor de vídeo, desar un projecte i mirar quina és la ruta on ha creat la carpeta de fitxers.

 

4. Descarregar les apps segons el dispositiu i l’itinerari

 

Escolliu del següent quadre una o vàries apps de cadascuna de les fases per completar els vostres productes audiovisuals, passant per TOTES les fases del procés audiovisual.

Les apps d’edició i postproducció s’han de configurar perquè puguin accedir a la biblioteca, galeria per poder importar els arxius. Si volem editar amb la tablet i hem gravat vídeos amb el mòbil ens hem d’assegurar que aquests quedin gravats a la galeria de la tablet per poder-los editar després.


 

iOS

Android

apps edició

Snapseed per al retoc creatiu d'imatges


iMovie app nadiva a partir iPad2


Videoky


Clips


Replay

Snapseed per al retoc creatiu d'imatges

Phonto per fer títols a les fotos, per a smartphone


Qualsevol de les següents:

VideoShow


VivaVideo


VideoPad


KineMaster


PowerDirector

apps postproducció

Chromic


Vont i Phonto


VideoCrop


Tempo Clips
Flay Clips
Crop Clips


Androvid o VidTrim


1. Introducció - Contextualització

 

1.1. Introducció

 

El potencial didàctic dels DM queda palès amb múltiples iniciatives, com mEducation, mLearning, Toolbox….  vegeu seminari TAC, sessió 3 del curs 2014-2015
El material que us presentem està encaminat a treballar un dels usos didàctics dels DM,  la comunicació.

 

Per les característiques de la sessió, es demana tenir en compte algunes consideracions prèvies:
 • Garantir la connexió del DM a la wifi (exemple, connexió eduroam),
 • Portar a la galeria del dispositiu els materials ja gravats prèviament (vegeu punt 2.2). Prioritzarem enregistrar imatges amb terminals mòbils i completar l’edició i la postproducció amb la tauleta.
 • Tenir en els DM descarregades les apps, tenint en compte que podem treballar vàries persones amb el mateix DM (vegeu punt 2.2)
1.2. Per què DM com a eina de comunicació?

 

 • Els dispositius mòbils esdevenen una eina potent de comunicació: HD, resolució 720p, 30fps + nova pantalla de 960*640 px + software d’edició. Actualment parlem de gravació amb slowmotion (120 o 240 fs), timelapses, estabilitzadors, gravació a 1080p HD (30 o 60fs), 4K i molts altres avenços que semblen definir els mòbils com les eines definitives per enregistrar imatges, editar-les i distribuir-les.
 • Davant la possible reticència de basar l’aprenentatge en l’eina tecnològica, considerem que en la creació amb la tecnologia preval el sentiment humà. Així, doncs, ens basem en la perspectiva Humarithm (Gerd Leonhard, CEO de The Futures Agency i MediaFuturist), que defensa que en la història que es narra o s’explica preval el sentiment humà més enllà de l’automatització dels continguts per part de la tecnologia.

Possibilitats narratives. Exemples:

 

 • Apple of my eye”, de Michael Koerbel. Primer curt gravat amb un iPhone 4. Us recomanem el visionat d’un fragment durant el seminari.
 • “And Uneasy Lies the Mind”, Ricky Fosheim.
 • Actualment hi ha Festivals Internacionals de curmetratges fets amb smartphones com el CINEPHONE (CCCB)
 • Importància del treball per competències, donant rellevància a les competència comunicativa i audiovisual, alhora que la digital, tant del professorat com de l'alumnat (molt recomanable amb alumnat de NEE ja que facilita la comunicació, el treball cooperatiu,...).
 • Moltes feines de futur immediat estan relacionades amb la tecnologia mòbil: periodistes de premsa escrita, ràdio, TV, realitzadors, formadors, desenvolupadors d’apps, creadors d’accessoris, distribuïdors d’equipament tècnic, freelances, productors, storytellers, influencers, directors d’innovació,
 • Són eines potencialment motivadores, que faciliten enormement que els estudiants continuïn aprenent un cop acabats els estudis, i aquest fet constitueix un actiu social i individual.
1.3. Justificació metodològica
La incorporació de dispositius mòbils a les aules amb un valor afegit suposa tenir en compte alguns aspectes organitzatius, didàctics i metodològics de la pràctica docent per tal d'assegurar que l'experiència amb aquestes eines sigui satisfactòria. La gestió a l’aula amb DM queda recollida als materials publicats pel Departament d’Ensenyament a ATENEU: Gestió de treball a l’aula amb DM i aquest és el marc d’Ensenyament-Aprenentatge que hem de tenir en compte a l’hora de dissenyar activitats amb aquestes eines.
També els hem de contemplar com eines que permeten un disseny de situacions d’E-A flexible seguint els següents aspectes didàctics:
 • all-in-one: els DM són eines que permeten afrontar treballs que amb altres mitjans necessitarien més recursos tècnics i per tant, econòmics, així com més inversió de temps. Glen Mulcahy, Director d’Innovació en RTÉ (Radio Televisió Pública d’Irlanda). La proposta de creació de vídeo amb smartphone i tauletes n’és un bon exemple.
 • BYOD (Bring Your Own Device). Es tractaria de deixar que l’alumnat esculli el tipus de  DM i sistema operatiu que més li convingui en funció de la tasca a realitzar. 
 • Els dispositius mòbils comporten un potencial per a l’aprenentatge fora de l’aula: flipped classroom.
1.4. Referents
A tall d’exemple i relacionades amb la pràctica que farem, es poden esmentar les següents:
 1. Seleccionar, configurar i programar dispositius digitals segons les tasques a realitzar (competència digital 1)
 2. Utilitzar les aplicacions bàsiques d’edició d’imatge fixa, so i imatge en moviment per a produccions de documents digitals (competència digital 3)
 3. Participar en entorns de comunicació interpersonal i publicacions virtuals per compartir informació (competència digital 7) 
 4. Actuar de forma crítica i responsable en l’ús de les TIC, tot considerant aspectes ètics, legals, de seguretat i d’identitat digital (competència digital 11).
La CE marca que l’aprenentatge mitjançant tecnologies mòbils serà “una de les competències claus per al futur” (vegeu pàgina 5 del document). S’equipara els dispositius mòbils a eines de relació imprescindibles i els defineix com un “instrument social irrenunciable”. (pàg 10)

 

Altres documents destacats de referència
2. Dinàmica de treball
2.1. Objectius de la pràctica

 

1. Comunicar (1) les situacions d’un grup de persones en un context propi significatiu i funcional amb imatges (fotos, vídeos, so..)
2. Mostrar diferents formes d’obtenir imatges i de realitzar el seu tractament i la seva posterior difusió amb dispositius mòbils
3. Ser conscients del procés audiovisual complet –fases- des de l’obtenció de la imatge fins a la seva distribució (gravació, edició, postproducció i distribució)
4. Donar recursos per a la realització dels treballs en les diferents etapes del procés.
5. Mostrar diferents elements del procés com a elements de creativitat.
6. Recollir una col·lecció d’apps per al treball amb imatge fixa i mòbil.

 

(1) Es tracta de comunicar en un espai públic o restringit diferents actuacions, esdeveniments, situacions de vàries persones en el context de treball o escolar que els és propi. Per exemple, publicar al blog què ha passat a les colònies del cicle superior, o una visita d’un escriptor/a al centre, o l’entrevista a una persona que ha visitat l’escola...
2.2. Pràctica

 

IMPORTANT
El guió de treball que us presentem tot seguit està estructurat de la següent manera:
 1. Gravació (abans de la sessió de seminari)
 2. Edició o muntatge
 3. Postproducció
 4. Distribució
 5. Posada en comú
Tal com s'ha dit a l'inici d'aquest document, hi ha una Proposta de treball previ a la sessió que ha de cobrir el punt 1 del guió, la Gravació.
D'aquesta forma disposarem de temps suficient al seminari per a treballar la resta de punts.
A la Proposta de treball previ a la sessió, us proposàvem cinc itineraris relacionats amb comunicació per tal que us agrupeu d’acord amb els vostres interessos i necessitats, i en funció dels dispositius mòbils dels que disposeu (model BYOD).

Podeu veure els cinc itineraris a la proposta esmentada.

 Guió de treball

 

2.2.1.Gravació (abans de la sessió de seminari)

 

Consulteu la Proposta de treball previ a la sessió

 

2.2.2. Edició o muntatge

 

Selecció apps d’edició

Escolliu del següent quadre, una o vàries apps de cadascuna de les fases per completar els vostres productes audiovisuals, passant per TOTES les fases del procés audiovisual. Exploreu les possibilitats que us ofereixen les apps i escolliu la més adient en funció del tipus de muntatge que voleu fer.

 

Nota per al formador: Recordeu portar-les instal·lades als vostres dispositius (smartphone / tauletes) abans de la sessió.

 

Les apps d’edició i postproducció s’han de configurar perquè puguin accedir a la biblioteca, galeria, per poder importar els arxius.

Si volem editar amb la tauleta i hem gravat vídeos amb el mòbil ens hem d’assegurar que aquests quedin gravats a la galeria de la tauleta per poder-los editar després.

 

 

iOS


Android


apps edició


Clips


Snapseed per al retoc creatiu d'imatges


iMovie app nadiva a partir iPad2


VideokyReplay


Snapseed per al retoc creatiu d'imatges

Phonto per smartphone


Qualsevol de les següents:

VideoShow


VivaVideo


VideoPad


KineMaster


PowerDirector

 

 

En el muntatge també serà molt important la música que escollim per acompanyar el nostre producte audiovisual. Algunes de les apps d’edició ja incorporen música lliure de drets, també podem recórrer a la que tinguem nosaltres gravada (sempre respectant els drets d’autoria).

Un cop completada la fase de muntatge, quan ja hem creat el producte audiovisual, passarem a desar-lo a la galeria del dispositiu per continuar completant la resta de fases.


2.2.3. Postproducció

 

En aquesta fase acabarem el nostre producte des d’un punt de vista d’estil (filtres, música, efectes, rètols, transicions,...). Els DM permeten també acabar de polir els nostres productes en aquest aspecte per tal d’aconseguir un acabat molt més professional i acurat.

Del següent quadre, escolliu 1 ó varies apps de postproducció. Exploreu les possibilitats que us ofereixen les apps i escolliu la més adient en funció del tipus d’acabat que vulgueu fer.


Selecció apps de postproducció

 


2.2.4. Distribució

 

Actualment compartir el contingut digital que generem amb els nostres DM és igual d’important que crear-lo.

Les xarxes socials ens ofereixen un ventall molt ampli per compartir contingut a la xarxa. Cadascuna amb les seves característiques tècniques (Annex 1).

Tot seguit us proposem uns quants canals de distribució que podeu fer servir tant a títol personal com des del centre. Escolliu-ne un a partir de la breu descripció que us donem en l’annex 1 o de la vostra pròpia experiència i justifiqueu-ne l’elecció.

 

 


Si disposeu de temps, després de treballar el vostre ititnerari, podeu provar-ne un altre o utilitzar altres apps compatibles (Annex 2)
2.3. Posada en comú
Visionat conjunt dels resultats audiovisuals dels diferents grups de treball, comentant aspectes com:
 • Funcionament de les apps utilitzades. Possibilitats tècniques.
 • Adequació de l’edició dels DM als registres audiovisuals treballats. Possibilitats narratives
 • Possibilitats d’aplicació a l’aula i al centre