Propostes didàctiques


Sobre BYOD

Obriu un debat sobre aquesta modalitat pensant en la realitat del centre educatiu en el que esteu treballant.  

 • Estem preparats? Infraestructures, professorat, alumnat, famílies
 • Aprofitament de les tecnologies ja socialitzades a l'escola


 

us proposem dissenyar una petita seqüència didàctica que inclogui un mínim de 3 dels elements citats a sota, emprant 3 aplicacions (apps i serveis al núvol) detallades a la imatge superior o les que cregueu oportunes, si en coneixeu d'altres.

Prèviament cal decidir quin contingut curricular volem treballar amb el model Flipped classroom.

Unes preguntes inicials sobre el tema a treballar que es presentaran a l'alumnat, a partir de les que es podrà establir el punt de partida.

 • Una presentació elaborada amb alguna de les apps que es proposin, tipus Powerpoint.
 • Un mapa mental o conceptual sobre el tema.
 • Recull d'algunes pàgines web amb informació o activitats sobre el tema per a desar-les en un espai digital al núvol.
 • Proposar activitats centrades en vídeos sobre el tema o presentacions.
 • Un mapa mental amb el tema com a element central i les apps adients al voltant.
 • Pensar en si la proposta inclou elements físics que es puguin georeferenciar en un mapa (ruta literària, edificis emblemàtics, monuments, ruta musical, punts d'interès d'un riu, etc.).

Al seminari (presencial) cal treballar en grups per nivells educatius, àrees, matèries...

 

Un cop decidit què es treballarà, es poden practicar les 3 aplicacions que aniran lligades a les accions a desenvolupar. Per exemple, provar alguna aplicació de preguntes i respostes, una d'imatges interactives i una altra d'edició de presentacions amb vídeo, com poden ser Kahoot,Thinglink o Movenote, respectivament, o qualsevol altra que escolliu.

 

Concreció de tasques a desenvolupar

 • Treball presencial al seminari
 • Debatre el model BYOD i extreure'n conclusions per traspassar-les a la Xarxa Docent.
 • Dissenyar una petita seqüència didàctica tal com s'indica.
 • Treball al centre
 • Obrir un debat entre els companys de centre (un grup, cicle, departament didàctic, claustre...)  sobre el model Flipped Classroom a partir d'unes preguntes-guia escollides de les que es proposen més avall. 
  • Proposta de preguntes  (Escolliu-ne 3 o 4 per al vostre debat en centre)
  • Creus que aquest model pot resoldre el problema de la càrrega de deures dels alumnes?
  • Creus que l'alumnat, majoritàriament, farà feines prèvies a la classe fora de l'aula?
  • L'ús de tecnologies digitals que comporta el model flipped, pot ser motivador per a l'alumnat?
  • Creus que el model afegirà complexitat a la gestió de l'aula?
  • El model pot permetre una major atenció a la inclusió digital?
  • Amb flipped, caldrà incorporar canvis en els sistemes d'avaluació?
  • El model flipped classroom es pot aplicar a qualsevol nivell educatiu?
  • Lligat a l'ús del model flipped cal treballar amb metodologies actives a l'aula?
  • El model flipped facilitarà el canvi metodològic a les aules?

Sobre Flipped Classroom

A partir de la presentació següent, corresponent a la jornada "to flip or not to flip" celebrada a Tarragona...

i de les aplicacions (apps i serveis al núvol) que es detallen a la diapositiva n. 25...