Experiències


Títol

 Blocs amb Google APPS for education

referents

 Tutores de 6è

Centre

 Escola Pere Vila

Matèria

 Català

Nivell

 Cicle Superior

Durada

 Tot el curs

objectius

 - Motivar als alumnes en l'escriptura.

- Aprendre a escriure un correu electrònic correctament.

- Compartir documents per fer un treball cooperatiu.

competències

 Competència digital.

Competència per aprendre a aprendre.

Competència lingüística i audiovisual.

continguts

El bloc personal.

El correu electrònic i les seves parts.

El Drive com eina per compartir recursos.

L'expressió escrita.

enllaç  

 http://nototheboring.blogspot.com.es/

http://cocinaresartedl.blogspot.com.es/

http://iquehaydenuevo.blogspot.com.es/

http://dibuixaresviure.blogspot.com.es/

Títol

Fem pel·lícules amb Scratch

referents

 Tutor de 3r

Centre

 Escola Labouré

Matèria

 Projecte. 

Nivell

 3r

Durada

 Tercer trimestre.

objectius

 Treball cooperatiu.


competències

 Competència digital.

Competències comunicatives

continguts

 Iniciació a l'Scrach

enllaç  

 

Títol

 Infantium

referents

 Mestre de P-4 i coordinadora d'informàtica

Centre

 Escola Alexandre Galí

Matèria

 Qualsevol

Nivell

 P-4

Durada

 20 minuts cada dia

objectius

Ser competents des de tablet.

Tenir un autocontrol de la seva progressió acadèmica 

competències

 - Aprendre a aprendre

- Autonomia i iniciativa personal

- Comunicativa lingüística i audiovisual

- Matemàtica

continguts

 Experiència Pilot d'infantium

enllaç  

Infantium

Títol

 iPad: ChatterPix (en prèstec del centre de recursos)

referents

 Equip de cicle superior.

Centre

 Escola Castella

Matèria

 Medi Natural i llengua catalana.

Nivell

 6è

Durada

 4 sessions.

objectius

Seleccionar i organitzar la informació recollida de diversos mitjans.

Saber comunicar la informació apresa amb l'ús de les tablets.

Aprendre a enregistrar una producció oral pròpia i associar-la a una imatge utilitzant el programa ChatterPix.

competències

- Tractament de la informació i competència digital

- Aprendre a aprendre

- Autonomia i iniciativa personal

- Comunicativa lingüística i audiovisual

continguts

 Coneixement de l'aplicació d' IPad ChatterPix. Ús i utilitats.

enllaç  

Projecte de Les formigues: Què hem après

Títol

CmapTools: El mapa conceptual

referents

Equip de cicle superior

Centre

 Escola Castella

Matèria

 Medi Natural

Nivell

 6è

Durada

 Primer trimestre (coincidint amb el treball de medi dels aparells del cos humà).

objectius

 Seleccionar i organitzar la informació treballada a classe i recollida en diferents mitjans.

Sintetitzar i jerarquitzar la informació apresa en un mapa conceptual.

Elaborar un mapa conceptual utilitzant el programa CmapTools.

competències

 - Tractament de la informació i competència digital

- Aprendre a aprendre

- Autonomia i iniciativa personal

- Comunicativa lingüística i audiovisual

- Coneixement i interacció amb el món físic

continguts

 Coneixement del programa d'ordinador CmapTools. Funcionament i utilitat.

enllaç  

Aparells del cos humà

Títol

 Google apps

referents

 Mestra d'informàtica i tutores de 5è i 6è

Centre

 Escola Drassanes

Matèria

 Qualsevol àrea

Nivell

 5è i 6è

Durada

A 6è es va introduir a mitjans del primer trimestre i ho utilitzaran la resta de curs.

A 5è es va introduir a principis del segon trimestre i ho utilitzaran fins que acabin la primària.

objectius

Ús de les apps que proporciona Google per comunicar-se, treballar individualment o en petit grup on-line, guardar documents propis o compartits...

Ser competents en l'ús de l'entorn Google.

Ser competents des de qualsevol plataforma, ordinador, portàtil, tablet, mòbil.

Tenir un autocontrol de la seva progressió acadèmica. 

competències

- Tractament de la informació i digital

- Aprendre a aprendre

- Autonomia i iniciativa personal

- Comunicativa lingüística i audiovisual

- Matemàtica

continguts

A 6è s'ha plantejat l'ús del Google apps per poder treballar indivualment i poder-ho compartir amb facilitat amb tothom. També per poder treballar aquelles activitats que s'han fet a l'aula i es volen reforçar a casa. Com a recull de les seves notes, tant de proves, com de treballs o actitud per poder portar un control individual i grupal del seu progrés.

L'App que més utilitzen és el Drive, com a carpeta i com a processador de textos. El correu i el calendari són més d'ús personal.

Algunes tasques que han realitzat són: creació dels calendaris de grup-classe, preparació d'una cançó, treball de fraccions, creació d'una graella de treball de matemàtiques. Sempre es comença a l'hora d'informàtica i ho acaben quan volen i des d'on volen. A casa, a la biblioteca, al casal...

A 5è s'ha plantejat com una segona agenda i espai de deures. Ho fan servir tots els mestres de 5è per qualsevol àrea. Fa poc que han començat a utilitzar-ho però s'hi han posat amb força. 

Tenen el calendari compartit on es van apuntant els deures i/o activitats extres que poden realitzar. 

enllaç  

Carpeta de 5è  "Vegetables Vocabulary"  

Carpeta de 6è

 

Títol

 Tablets amb infants TEA

referents

 Tutors infants TEA

Centre

 La Salle Comtal

Matèria

 

Nivell

Infantil 

Durada

 Tot el curs

objectius

 Treballar amb aquests infants els continguts propis de l'etapa mitjançant aquesta eina

competències

 totes

continguts

Un cop feta una investigació de diferents aplicacions per a Tablet adequades per a infants amb TEA, s'ha anat mirant quines són les més adequades per a cadascun dels infants, ja que són  infants amb un grau molt diferent entre ells

 

Depenent de l'infant es fa una interacció major o menor i es fan servir més un tipus d'aplicacions o unes altres.

enllaç  

 

Títol

Scratch - WeDo

referents

Cristina Santamaria

Centre

 Escola Collaso i Gil

Matèria

 Matemàtiques, programació i robòtica

Nivell

 5è i 6è. CS

Durada

 3 sessions + 2 sessions

objectius

 •  Estructurar el pensament: l'Scratch, com a bon entorn de programació, ajuda a l'alumnat a fer seqüències lògiques tot seguint passos de programació i aprenent quin és l'ordre correcte dels blocs , o quins són imprescindibles per fer que el joc funcioni.
 • Analitzar críticament sobre el que s'ha fet: Els nens i nenes estan constantment revisant el seu procés i revisant el que s'ha fet bé o malament.
 • Interactuar amb els companys: Cada alumne crea el seu programa però estan constantment col·laborant amb els companys, tant per demanar ajuda com per oferir-la, d'aquesta manera augmenta la seva autonomia personal i l'"aprendre a aprendre": L'intercanvi d'estratègies és constant i s'aconsegueix crear molt bon clima de treball i compromís amb el que s'està fent.
 • Text instructiu: La finalitat del joc és ser jugat, per tant és important que estigui ben realitzat, però que estigui ben explicat té el mateix grau d'importància. Per aquest motiu els nens i nenes han d'escriure un text instructiu que sigui molt clar i que puguin entendre els més petits de l'escola.
 • Implicació vers l'escola: Aquest projecte ens permet que l'alumnat de cicle superior tingui una actitud de servei cap els més petits, ja que creen pels altres amb tota la intenció d'ajudar-los en el seu aprenentatge. "Programem per infantil i inicial" ens ajuda a crear un bon clima de convivència a l'escola.

competències

COMUNICATIVES:

 • comunicativa, lingüística i audiovisual
 • Artística i cultural

METODOLÒGIQUES

 • Tractament de la informació i competència digital
 • Matemàtica
 • Aprendre a aprendre

PERSONALS

 • Autonomia i iniciativa personal

CONVIURE I HABITAR EL MÓN

 • Coneixement i interacció en el món físic

continguts


enllaç  

Collajocs

 

Títol

Prezi En la classroom

referents

Núria V. (Música) - Eulàlia (tutora)

Centre

 Àngel Baixeras

Matèria

Música - Informàtica

Nivell

6è.

Durada

8 sessions 

objectius

- Produir, publicar i exposar una presentació multimèdia utilitzant el Prezi, i l'entorn classroom de google education.

- Organizar i construir nou coneixement de manera autònoma integrant més d'un recurs digital (àudio, vídeo, enllaç) utilitzant les eines treballades.

competències

C2: Utilitzar les funcions bàsiques de presentacions multimèdia; 

C4: Cercar, contrastar, i seleccionar informació digital tot considerant diverses fonts i entorns digitLs

C7: Realitzar comunicacions interpersonals virtuals i publicacions digitals;

C8: Realitzar activitats en grup utilizant eines i entorns virtuals de treball cooperatiu.

continguts

 

enllaç  

 

Títol

 App Education 

referents

 Maria (AA) Àngels (Reforç)

Centre

 Escola Mediterrània

Matèria

 TOTES

Nivell

 3r,4t,5è,6è

Durada

 Tot el curs

objectius

 Organitzar i construir nou coneixement de manera autònoma, integrant diferents  recursos digitals, utilitzant les eines més adients per a un bon treball col.laboratiu.

 Desenvolupar hàbits d' ús saludable de les TIC, així com també mantenir una actitud  crítica i prudent. 

competències

 Competència digital 

 Competència aprendre a aprendre

continguts

 Construcció del coneixement personal

 Tractament de la informació
 Fonts d' informació
 Dossier personal d' aprenentatge
 Emmagatzament de dades
 Eines i aplicacions digitals de comunicació: correu electrònic, drive,..
 Normes de cortesia
 Hàbits:  Salut-Higiene (física)
 Actitud crítica i prudent davant l' ús de les TIC

enllaç  

 

Títol

Monuments arreu del món, amb Google Maps

referents

 Albert Ibáñez

Centre

 Escola Parc de la Ciutadella

Matèria

Coneixement del medi natural i Social

Nivell

 4rt de Primària

Durada

 Dues sessions de 45 minuts

objectius

 Domini bàsic de Google Maps

competències

 Digital, autonomia personal, Descoberta de l'entorn.

continguts

 Monuments arquitectònics o naturals de diversos punts del món.

enllaç  

 

Títol

 Viatgem amb google maps

referents

 CM ( 4 tutores, AA, Anglès i Castellà)

Centre

 Escola Milà i Fontanals

Matèria

  Llengua

Nivell

 3r i 4t

Durada

 Variable

objectius

 • Situar-se a l'entorn propi i viatjar virtualment.
 • Fer expressió oral.

competències

 • Competència digital i tractament de la informació.
 • Autonomia i iniciativa personal.
 • Competència en comunicació lingüística: competència discursiva: expressió oral.

continguts

 Coneixement de l'eina google maps. Funcions concretes de la llengua.

enllaç  

 

Títol

  Aprenem a programar jocs.

referents

 

Centre

 Escola cervantes

Matèria

 transversal

Nivell

  4t, 5è i 6è

Durada

 2 sessions de treballs amb fitxes i 2 més de creació.

objectius

 • planificar i organitzar les ordres necessaries per aconseguir un joc sencill amb scratch.

competències

 •  competència digital, aprendre a aprendre, autonomia i iniciativa personal.

continguts

 coneixement de l'Scratch coma eina de programació.

enllaç  

  http://scratch.mit.edu/projects/22449708/

Títol

 AcroTIC

referents

 Gemma (especialista EF)

Centre

 Escola Sant Joan Baptista

Matèria

 Educació Física

Nivell

 6è de primària

Durada

 14 sessions (10 EF + 4 TAC)

objectius

1. Utilizar eines de dibuix per a la creció de figures humanes.

2. Utilizar les eines bàsiques de programes de dibuix per fer produccions pròpies.

3. Editar vídeo, de manera pautada, afegint algun efecte.

competències

Competència 1. Seleccionar, utilitzar i programar dispositius digitals i les seves funcionalitats d’acord amb les tasques a realitzar.

Competència 3. Utilitzar programes i aplicacions de creació de dibuix i edició d’imatge fixa, so i imatge en moviment.

continguts

 Llenguatge audiovisual: imatge, so i vídeo.

enllaç