Sessió 3


Dispositius mòbils a l'aula

A - Introducció

L'ús dels dispositius mòbils a les aules està relacionat amb múltiples factors, des de la connectivitat als centres a les diferents aplicacions didàctiques. En aquest seminari es pretén oferir una pinzellada per facilitar la reflexió al voltant del tema i desenvolupar algunes pràctiques senzilles.

La gestió del treball a l'aula amb dispositius mòbils (curs)

La roda de Bloom v3.0

 

Aquesta roda de la Taxonomia de Bloom, sense les aplicacions, procedeix del lloc web del consultor educatiu Paul Hopkins  (mmiweb.org.uk). 

Inicialment va ser creada per Sharon Artley. Es tracta d'una representació visual de la revisió de la Taxonomia de Bloom (1956) de Kathwohl i Anderson (2001). L'adaptació a equips mòbils, particularment l'iPad, cal agrair-la a Kathy Schrock al seu website Bloomin' Apps

Allan Carrington ha desenvolupat encara més la idea inicial i recentment n'ha publicat la versió 3.0Possibilitats educatives del mòbil 

L'alumnat coneix molt bé el medi i el docent li ha de mostrar com fer-ho servir per ser una eina formativa.

 1. • Cerca d'informació a internet .
 2. • Consulta de material multimèdia : vídeos , animació , àudio .
 3. • Consulta de Diccionaris i enciclopèdies digitals .
 4. • Podcast .
 5. • Producció de material .
 6. • Lectura de llibres digitals .
 7. • Escolta d'audiollibres .
 8. • Presa d'apunts , àudio , vídeo .
 9. • Realització de fotos , vídeos .
 10. • Compartició d'arxius i Interacció a les Xarxes Socials.
 11. • Accés a la Plataforma On s'allotja la Informació en línia .
 12. • Píndoles de reforç , Exercicis , Activitats .
 13. • Aplicacions Educatives per al Coneixement curricular .
 14. • Enviament d'informació complementària de l'assignatura A través del Mòbil: Exercicis, resolts, etc.
 15. • Enregistrament de les Explicacions del professor .
 16. • Gravació d'experiment.
 17. • Edició de Documents.
 18. • Crear Una Biblioteca de Sons o Imatges .
 19. • Més ....

Avantatges de l'ús dels mòbils

 1. Aprenentatge en qualsevol moment i en qualsevol lloc
 2. • Afavoreix l'autonomia .
 3. • Afavoreix l'Aprenentatge Centrat en l'alumne i en el context .
 4. • Permet la multifuncionalitat , amb els Diferents Sensors , vídeo , acceleròmetres , etc.
 5. • Augmenta la motivació de l'alumne.
 6. • És de fàcil ús perquè esta Integrat a la vida dels alumnes.
 7. • Facilita la Comprensió dels Coneixements ; inclou multimèdia i centrat en l'Entorn .
 8. • Atenció a la Diversitat .
 9. • Permet la utilizatció de jocs com a  suport. 
 10. • Permeten l'avaluació formativa i sumativa.
 11. • Possibiliten la interacció Instantània entre alumne-professor, 
 12. • Major Penetració: gairebé un 100% d'alumnes amb accés a mòbil per 30% en el cas dels PC / Notebooks.
 13. • Tecnologia més barata redueix la bretxa digital.
 14. • Major accessibilitat. Tots aquests dispositius tenen accés a Internet.
 15. • Major portabilitat i funcionalitat
 16. • Aprenentatge col·laboratiu. 
 17. • Faciliten aprendre sobre el terreny, explorant, experimentant i aplicant a la vegada que aprèn