Sessió 2


A - Curació de continguts

Activitat sobre cercar, seleccionar, transformar, difondre i compartir continguts a la xarxa

Elecció del tema, cerca i classificació de la informació

Selecció de la informació trobada

Transformació i publicació

Difusió

 1. Escollir un tema per a cercar informació. Pista http://www.un.org/es/events/observances/years.shtml - Web de Nacions Unides sobre les celebracions "L'any de...". Cada grup ha de concretar un únic tema.

 2. Anotar les URL i la resta d'informacions sobre les pàgines trobades a la plantilla.  Cada persona del grup aporta 2 adreces.

 3. Tots els membres del grup consulten les URL proposades pels altres companys/es.

 4.  Cada grup en selecciona 3. Són les que usaran amb l'alumnat per a donar orientacions sobre el tema a desenvolupar.

 5. Crear una presentació a Google Drive i compartir-la amb l'equip de treball, donant permisos d'edició a tots els membres de l'equip.

 6. Cada membre de l'equip fa diapositives inserint imatges, vídeos, afegint texts, adreces de llocs web (URL)... a partir de la cerca compartida amb el full de càlcul de la primera setmana. Tingueu en compte la propietat intel·lectual del que publiqueu. imatges lliures

 7. Reviseu les diapositives dels companys i companyes.

 8. Completeu les diapositives dels altres membres de l'equip de treball.

 9. Podeu utilitzar les notes de l'orador per fer comentaris.

 10. Difondre: Poseu els enllaços a les URL de les diapositives aquí:

- Grup collaso-cervantes

- Grup lasalle-laboure

- Grup mediterrania

- Grup gali-baixeras

- Grup castella-drassanes-vedruna

- Grup santjoan-pere-mila

 

 

Suggeriments d'eines


B - Identitat digital

Conjunt de dades a l’entorn d’una persona o comunitat generades a partir de la seva presència a Internet (perfils que gestiona el mateix usuari, participació en espais diversos i difusió que en poden fer tercers).
La identitat digital està relacionada amb temes de visibilitat, de reputació i de gestió de la privacitat de dades.
Font: Competències bàsiques de l’àmbit digital a l'educació primària.


Font de la imatge


Activitat sobre la identitat digital 


Per a l'organització i desenvolupament de les activitats s'utilitzaran els serveis de "
la meva XTEC" i la Xarxa Docent, amb l'objectiu de facilitar la formació contínua, mes enllà del seminari. La comunicació i participació de les persones serà fonamental per al desenvolupament de l'activitat. 

Activitat en grups de 3 persones, agrupades per nivell educatiu (primària-secundària). Es tracta d'analitzar la unitat didàctica i fer-ne una valoració, assenyalant els punts forts i els punts febles.

Mestres de Primària:  SEGUEIX EL RASTRE DIGITALUnitat didàctica sobre l’empremta digital
Professors de Secundària, FP i altres: CAP AL MÓN LABORAL. Unitat didàctica sobre la identitat digital.

Observar el vídeo següent, relacionat amb la necessitat d'educació en l'ús de xarxes socials.

 Treball al centre
 • Feu una cerca de la identitat digital del vostre centre. Feu servir alguna eina de cerca d'informació (p.e. Google) per veure quina és la petjada digital del vostre centre. Anoteu allò que destacaríeu del resultat de la cerca.

 • Esbrineu els sistemes de cerca, classificació i difusió (o publicació) de continguts emprats pel professorat del vostre centre. Pregunteu a un mínim de 3 companys. Elaboreu una síntesi dels resultats.

 • Deixeu les dues aportacions a l'espai compartit que us indiqui la persona coordinadora.

Documents de consulta recomanats: Competències bàsiques de l’àmbit digital” a l’educació primària