Sessió 1


Aplicacions didàctiques dels Sistemes d'Informació Geogràfica. Geolocalització.

La geolocalització permet associar continguts digitals i multimèdia (imatges, vídeos, àudios, etc.) a una ubicació geogràfica concreta. Aquesta associació pot ser activada per mitjà d'un dispositiu mòbil o d'un ordinador.

La facilitat per accedir a dades geolocalitzades ofereix una gran diversitat de possibilitats. Podem elaborar mapes, combinar-los amb dades sobre esdeveniments, objectes o persones, convertir-los en gràfics, etc. És possible que els alumnes puguin comunicar-se entre ells gràcies a la ubicació que genera el GPS i emprar aplicacions que ofereixen informació en funció de la posició. Tot això suposa una vinculació directa de determinats aprenentatges amb el territori pròxim de l'alumnat i fa possible l'obertura i la interrelació dels centres educatius amb el seu entorn i la seva comunitat.

A més a més, les eines de geolocalització permeten barrejar i utilitzar informació de diferents tipus, fet que contribueix al desenvolupament de la competència bàsica en tractament de la informació.

En definitiva, l'aprenentatge basat en la geolocalització permet generar entorns d'aprenentatge més rics i motivadors. Entorns que ens poden ajudar a complir amb allò que en anglès s'anomena The 4Ps of Engaging Activities (Learning Futures: A Vision for Engaging SchoolsPaul Hamlyn Foundation, 2012), és a dir, les quatre característiques que tota activitat ha de tenir per aconseguir implicar l'alumnat:

  • Placed (ubicada) – l'activitat se situa, física o virtualment, en un món que l'estudiant reconeix i vol comprendre.
  • Purposeful (amb sentit) – l'activitat es percep autèntica, significativa. Porta a l'estudiant a accions amb valor pràctic i intel·lectual, fomenta el sentit de la responsabilitat.
  • Passionled (motivadora) – l'activitat capta les passions tant de l'alumnat com dels docents, atès que augmenta la seva implicació, animant-los a escollir temes d'estudi que els resulten motivadors.
  • Pervasive (persistent i globalitzadora) – l'alumnat continua aprenent més enllà del temps i dels espais limitats de l'aula: amb la família, els companys, les persones expertes del lloc on viu; recorrent també a referències d'Internet, a fonts d'investigació.

Eines de la sessió

Geoguessr, un joc de situació.

Google Maps

Google Earth

 WebQuest. Estudiem el barri de l'escola

 Eines a fons

Encara que Tripline va ser ideat originalment per poder dissenyar una ruta abans de començar un viatge, pot donar-nos molt de joc a l'aula, atès que permet crear itineraris amb diverses fites i generar un mapa interactiu a partir d'aquestes.

És possible afegir text, enllaços i imatges a cada fita. La ruta interactiva resultant pot ser incrustada en un bloc, web o EVEA a través del seu codi embed. El servei també ofereix la possibilitat d'exportar els itineraris en format KLM per a Google Earth. És notable, així mateix, la integració amb les xarxes socials, com Twitter, Facebook, Foursquare o Instagram. Disposa d'aplicació per a dispositius mòbils amb iOS. Amb dispositius equipats amb Android s'hi pot accedir via web.

A través d'aquest enllaç accedireu a diversos tutorials sobre el seu funcionament. A continuació trobareu un exemple del que es pot aconseguir amb l'eina.

 

Animaps 

Animaps és una aplicació web que permet traçar rutes animades i presentar-les gràficament a través d'un vídeo. El servei es basa en els mapes de Google, però afegint-hi una bona dosi d'interactivitat. Amb Animaps podrem:.Configurar la durada real de cada trajecte o mapa (hores, dies, anys...), encara que després tot es veurà de forma accelerada en un vídeo d'uns pocs segons o minuts. Inserir imatges o missatges en punts concrets d'una ruta de manera que només es mostrin a mesura que hi passem. Escollir entre multitud d'icones per representar els esdeveniments, objectes en moviment o punts d'interès que situem al mapa.Traçar múltiples rutes, que es mostraran simultàniament si ho desitgem, cadascuna amb la seva durada, característiques i elements independents. Modificar la vista, allunyant-nos, apropant-nos o desplaçant el mapa. Dibuixar formes de colors diferents que podran canviar de mida amb el pas del temps. Compartir la ruta animada a través d'un enllaç o codi d'incrustació, o bé configurar-la perquè sigui privada. El següent videotutorial us mostrarà les funcionalitats bàsiques del servei. En aquest enllaç trobareu un exemple del que es pot aconseguir amb l'eina.