Presentacions d'experiències.


Títol

 Presentació d'una sortida

referents

 Cesc

Centre

Alexandre Galí

Matèria

 TAC, català,

Nivell

 6è

Durada

3x1h(correu electrònic), 1x1h(calendari), 2x1h(drive) 2x1h(classroom)

objectius

-aprendre a utilitzar les eines google del calendari, correu electrònic, drive i classroom.

-ser capaç d'elaborar una presentació per explicar una sortida escolar.

-buscar informació a la xarxa.

-ser capaç de seguir una classe "a distància" utilitzant les eines google del correu i de classroom.

competències

C1 (Comunicativa lingüística i audiovisual) 

C3 (Tractament de la informació i Competència Digital)

C5 (Aprendre a aprendre)

C6 (Autonomia i Iniciativa personal 

continguts

-Elaboració d'una presentació per explicar una sortida : explicació de la sortida, transport utilitzat, temps emprat(google maps), recull de fotografies.

-Utilització de les eines google(calendari, correu electrònic, drive, classroom).

 

enllaç  

enllaç

Títol

Lego stop motion 

referents

Núria Viñals

Centre

Àngel Baixeras

Matèria

Llengua Catalana - Educació Artística (Plàstica i Música)

Nivell

Projecte amb alumnes de 1r. 

Durada

9 sessions d'una hora

objectius

1. Fer participar als alumnes  per mitjà de la metodologia de treball per projectes.

2.  Propiciar el treball interdisciplinari.

3. Donar vida als personatges d'una història, mitjançant la tècnica de l'stop motion.

4. Emprar estratègies de comunicació per al treball en grup.

 

competències

C1 (Comunicativa lingüística i audiovisual); C2 (Artística i Cultural); C3 (Tractament de la informació i Competència Digital); C5 (Aprendre a aprendre); C6 (Autonomia i Iniciativa personal; C8 (social i ciutadana).

continguts


enllaç  

 

Títol

 Ens posem a prova: KAHOOT

referents

 Mª Rosa

Centre

Castella

Matèria

 Interdisciplinar: Medi, Català, E.Artística, Tac

Nivell

 Projecte C.M. (tercer i quart)

Durada

 

objectius


competències


continguts


enllaç  

 

Títol

 Food Chains

referents

 Cristina Santamaria

Centre

Collaso i Gil

Matèria

 English, medi, TAC

Nivell

 3r

Durada

 9 sessions aprox.

objectius

- Afavorir l'aprenentatge col·laboratiu i entre iguals.

- Fomentar la pròpia responsabilitat en l'aprenentatge.

- Emprar les TIC per a facilitar el procés d'aprenentatge.

- Utilitzar eines d'autoavaluació i avaluació entre iguals.

competències

- Comunicativa lingüística

- Tractament de la informació i competència digital

- Aprendre a aprendre

- Competència d'autonomia i iniciativa personal

- Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic

continguts

- Conèixer els components d'una cadena alimentària: productors - consumidors, predadors - preses, descomponedors.

- Identificar el flux d'energia en les cadenes alimentàries.

- Elaboració d'un cartell que representi diverses cadenes alimentàries, emprant el processador de textos i realitzant cerques d'imatges a Internet.

enllaç  

 http://agora.xtec.cat/ceip-collaso/moodle/mod/book/view.php?id=12301

(accés com a visitant)

Títol

Treballem l'estructura del conte

referents

 Jordi i Maria

Centre

Drassanes

Matèria

 Català

Nivell

 2n de Primària

Durada

 1 sessió de 2 hores

objectius

conèixer les parts del conte, dissenyar històries a través de personatges i escenaris, treballar en equip, conèixer i utilitzar les noves tecnologies a l'aula

competències

Comunicativa (lingüística i artística)

Metodològica (competència digital i aprendre a aprendre)

Personal (autonomia i iniciativa personal)

Conviure i habitar el món (social)

continguts

el conte

enllaç  

 https://youtu.be/b9g9yRhQiPY

Títol

 KAHOOT

referents

 Miquel

Centre

Labouré

Matèria

 Interdisciplinar

Nivell

 Primària

Durada

 

objectius


competències


continguts


enllaç  

 

Títol

 Remodelem la Plaça Hilari Salvadó 

referents

 Guillem Castro 

Centre

Mediterrania

Matèria

 Medi social, llengua catalana i matemàtiques.

Nivell

 Projecte amb alumnes de 6è 

Durada

 6 sessions

objectius

1. Elaborar una enquesta amb els ipads per conèixer la opinió dels alumnes de l’escola sobre la Plaça Hilari Salvadó.

2. Recollir els resultats de les enquestes en unes taules fetes prèviament amb el full de càlcul de Google Drive. 

3. Elaborar gràfics amb el full de càlcul Google Drive.

4. Aprendre a treballar en equip, organitzar les tasques que s’han de fer i arribar a acords respectant la diversitat d’opinió.


competències

C1 (Comunicativa lingüística i audiovisual); C2 (Artística i Cultural); C3 (Tractament de la informació i Competència Digital); C5 (Aprendre a aprendre); C6 (Autonomia i Iniciativa personal; C8 (social i ciutadana).