Sessió 2


Els dispositius mòbils a l'aula

A - Introducció

 

"L'stop-motion és una tècnica d'animació que consisteix a capturar fotografies consecutives d'un objecte movent-lo una mica entre fotografia i fotografia de manera que, visualitzant-les ràpidament, hom creu que l'objecte es mou. Generalment es denominen animacions de stop motion totes aquelles animacions que no són realitzades amb dibuixos animats (també anomenades animació tradicional 2D), ni tampoc creades completament dins l'ordinador (animació 3D); sinó que s'han creat a partir d'imatges de la realitat. Així doncs, l'stop motion es fa servir per a produir moviments animats de qualsevol objecte, tant sigui rígid com modelable: joguines, blocs de construcció, ninots articulats o personatges creats amb plastilina... També es desenvolupen animacions en stop motion força interessants amb altres materials, com ara la sorra, els retalls de paper o els guixos sobre terra i parets.

Podríem definir aquesta manera d'animar com animació en estat pur, ja que es construeix el moviment fotograma a fotograma, manipulant l'objecte o el ninot amb les pròpies mans, de manera progressiva, cap endavant, sense cap mena de possibilitat de retrocés."
(Font: Viquipèdia)

 

ANDROID IOS
 STOP MOTION STUDIOStopMotion Studio.png  STOP MOTION STUDIOStopMotion Studio.png
STOP MOTION - ANIMATION MAKER PROStopMotionMaker.png  
PIC PAC MOTION en toolboxPic Pac Stopmotion.png  
STOPMOTION MAKERStopMotion Maker.png  

B - Eix temàtic de la sessió: Els dispositius mòbils a l'aula

 

El següent vídeo il·lustra el concepte d'stop-motion i la seva evolució a llarg de la història:

 

 

 

Posarem alguns exemples...

 

Amb material d'aula Clip Clap - Guanyador concurs videocreació 2012 - Stop Motion Animation 
Amb aliments Stop motion pizza 
Amb llapis i paper (dibuix) Birthday Love
Anuncis amb StopMotion A partir d'aquest vídeo alguns nens s'animen a provar amb el cos, a aparèixer i desaparèixer 
Animacions televisives Creature Comforts
A l'aula No importa ser diferent

 

A l'aula

El camí de tornada a casa

Experiència a Toolbox

A l'aula

Música lliure gratis pels videos de stopmotion


Del blog Totemguard destaquem aquests punts sobre l'stop-motion a l'educació:   

 

Quines matèries podem treballar mitjançant aquest tipus d'animació?

 

Per a la sorpresa de molts, els projectes educatius amb aquesta tècnica d'animació van més enllà de les assignatures de plàstica i art.  Com a docents podem crear o cercar animacions ja creades, per mostrar als alumnes un concepte complicat de qualsevol assignatura. Com alternativa podem fer que siguin els alumnes els creadors d'una animació per documentar un tema. 

 

Exemples d'activitats realitzats per docents:

 • Llengua: Escriure un poema i crear una animació en plastilina que l'interpreta. Il·lustrar lletres, paraules de vocabulari, refranys o modismes.
 • Història: Representar un esdeveniment històric.
 • Ciències: Mostra la densitat de probabilitat d'un electró en un àtom d'hidrogen. Observar el creixement de les plantes o la germinació de les llavors. Documentar la dissolució química de diferents metalls en àcids en el temps. Representar el cicle de reproducció d'una granota, etc.
 • Matemàtiques: Explicar el concepte d'una fracció. Demostrar com traçar les coordenades. Representar com es resolen les equacions, etc.
 • Art: Explicar com es combinen els colors. Modelar paisatges. Observar com evoluciona una obra d'art (pintura, escultura, ...) des del seu inici fins al seu acabat, etc.
 • Un dia a l'aula: Instal·lar càmeres en diferents llocs del centre i fer fotografies de tant en tant. Després s'edita un vídeo ajuntant diverses preses i reproduint-se a una major velocitat, creant la il·lusió d'imatges accelerades.

Aquesta tècnica es denomina Time Lapse i també pot ser molt útil per il·lustrar de forma accelerada un procés lent com el creixement d'una planta, l'evolució dels núvols, el cicle vital d'un cuc de seda, etc.

 

Quines habilitats desenvoluparan els alumnes amb la creació d'una animació?

 

Stop-motion fomenta el treball en equip, on s'aprenen estratègies per resoldre problemes i es desenvolupen habilitats interpersonals com la comunicació, el lideratge i la capacitat de decisió. 

 

Els alumnes normalment es divideixen les següents tasques segons els seus interessos personals:

 • Elaboració del guió gràfic: Es genera la seqüència en dibuixos, amb adreces i diàlegs, que representen les preses planificades per l'animació. Els estudiants desenvolupen l'escriptura creativa en grup i han d'organitzar les seves idees de forma cronològica.
 • Preparació de l'escenari: La part més artística a on es poden utilitzar materials com el cartró, paper i pintures per personalitzar la nostra història.
 • Construcció dels personatges: Es pot invertir grans dosis d'imaginació creant personatges a partir de plastilina, o creant una història a partir d'un simple mitjó i fins i tot usar simplement el nostre cos o els nostres dibuixos.
 • Filmació amb una càmera web: La part més tècnica del projecte que desenvolupa habilitats multimèdia i tècniques de producció. Al final el vídeo és normalment editat per afegir una narrativa o efectes sonors si es desitja.

 

Finalment, alguns bons consells a tenir presents en el moment de crear una stop-motion:

 


C - Concreció de tasques a desenvolupar

 

1 - Treball presencial al Seminari

A - (15') Us proposem agrupar-vos per etapes educatives (infantil, primària) o bé, pels temes que vulgueu desenvolupar i fer el següent:

 

 • Treballar amb el suport de post-it i dels fulls de les parets, per grups, en una pluja d'idees inicial sobre què pot aportar l'stop-motion a les vostres matèries. Una idea, un post-it. 
 • Analitzeu totes les aportacions, els post-it, i feu-ne una síntesi, agrupant o hibridant, per tal d'arribar a propostes unificades.
 • Feu, cada grup, una exposició de tot allò que ha sorgit, per a compartir-ho i donar idees a la resta de companys del seminari.
 

B - (75') Creació d'un vídeo amb stop-motion

Amb els grups creats a l'apartat A, dibuixeu, prèviament, l'esquema de la que serà la vostra producció. Podeu utilitzar la plantilla imprimibleper a crear l'storyboard:

 

 

 • Emprant alguna de les apps anunciades més amunt (recomanades amb *), genereu un producte amb la tècnica stop-motion.
 • Pugeu la producció al vostre canal de Youtube. Podeu emprar el canal personal que teniu disponible des de "la meva XTEC". 
Aquest vídeo-tutorial descriu com funciona l'app STOP MOTION STUDIO. Malgrat el títol digui "... for iOS", el funcionament és pràcticament idèntic amb Android.

 

C - (15') Exposició

Cada grup exposeu la vostra producció, tot analitzant-la (procés, dificultats, etc).

Consensueu amb tots els grups allò que veieu més destacat de l'stop-motion amb la mirada d'aplicar-la a l'aula. 

 
Aquest vídeo mostra el "making of" d'una stop-motion realitzada per alumnat:
 
 

2 - Treball al centre

 

Us proposem que transferiu la tècnica de l'stop-motion i les seves possibilitats educatives al professorat del vostre centre (claustre, equip docent, equip de cicle...).

Analitzeu tot allò que comporta el seu ús i la seva aplicació a les aules, amb mirada transversal i internivells, però també aplicat a altres àmbits del centre.

És interessant recollir totes les idees i propostes que puguin sorgir en el moment que féssiu la transferència.

 

Experiències de Centres

Història del petroleo

stopmotion nom

altres 


Mòbils a l'aula


treballs fets al seminari