Sessions: temes, calendari i lloc.


Temàtiques proposades pel Departament de les sessions:

 

Sessió 1: Programació i Robòtica a l'aula. I altres eines

Sessió 2: Els dispositius mòbils a l'aula I altres eines. 

Sessió 3: Aprenentatge basat en jocs i en projectes. I altres eines.

Sessió 4: Inclusió digital i Disseny Universal per a l'aprenentatge. I altres eines.

Sessió 5: Aprofundiment de la competència digital de l'alumnat. I altres eines. 

Sessió 6: Compartir experiències de centres

 

Calendari

Sessió 1: 24 d’octubre - Escola Labouré

Sessió 2: 12 de desembre - Escola Alexandre Gali

Sessió 3: 6 de febrer - Escola Cervantes

Sessió 4: 13 de març - Escola Alexandre Galí

Sessió 5: 8 de maig - Biblioteca Jaume Fuster (trobada dels 10 seminaris de Barcelona)