Presentacions d'experiències. 2017-18

Títol

 Gamificació: Viatges espacials amb robòtica educativa

referents

 David Camprubí

Centre

Sagrada Família

Matèria

 Informàtica - Robòtica

Nivell

 Infantil (P-5) i 1r i 2n de Primària

Durada

 6 sessions d'1h cadascuna

objectius

- El sistema solar: planetes.

- BeeBots: aprendre'n el funcionament i programar-los.

- Treball Cooperatiu.

- Ús de les noves tecnologies a l'aula.

competències

- Competència digital.

- Aprendre a aprendre.

- Competència matemàtica: Resolució de problemes (desplaçament d'aproximadament 15cm cada moviment del robot).

- Autonomia i iniciativa personal.

continguts

- Llenguatge direccional, girs, lateralitat i altres conceptes espacials bàsics.

- BeeBot / BlueBot

- Tauletes en el cas de BlueBots

- Cartes amb missions/submissions i insíginies per a l'alumnat. Es poden generar amb hearthcards.net o mtgcardmaker.com o altres recursos disponibles a la xarxa.

enllaç  

 https://drive.google.com/open?id=1a2tkZCU6pppgZzKEB5-Mo7bXwygWMoLk


Títol

 

referents

 Miquel Baixench

Centre

 Labouré

Matèria

 

Nivell

 Primària

Durada

 

objectius


competències


continguts


enllaç  

 


Títol

 Breakout: Els detectius i el Secret de la Caixa

referents

 Maria Bessa

Centre

 Castella

Matèria

 Medi/Matemàtiques i Informàtica

Nivell

 Primària

Durada

 2 sessions

objectius

- Utilitzar els ipads com eines quotidianes

- Identificar i recòneixer l'aplicació d'un codi QR

- Potenciar el treball en grup

- Desenvolupar el pensament deductiu i aprendre a resoldre problemes

competències

- Competència digital

- Aprendre a aprendre

- Capacitat per resoldre problemes reals en diversos contextos

continguts

-  Ulitilzació IPADS

- Codi QR

- Kahoot per avaluar medi de 2n.

- Habilitats matemàtIques de càlcul i orientació

enllaç  

 https://photos.app.goo.gl/NKRi9q8aQKXSs9eAA


Títol

 kahoot Animal

referents

 Oscar Bueno

Centre

 Parc de la Ciutadella

Matèria

 Medi

Nivell

 Primària

Durada

 2 sessions

objectius

- Comprovar els coneixements adquirits durant la realització del projecte.

- Incentivar el treball en equip.

- Desenvolupar la creació de noves maneres de treballar els projectes.

- Crear una manera ludica d'aprenentatge.

competències

- Plantejar-se preguntes sobre el medi, utilitzar estrategies de cerca de dades i analitzar resultats per trobar respostes.

- Utilitzar materials de manera eficient amb coneixements cientifics i criteris tecnològics.

- Seleccionar, utilitzar i programar dispositius digitals i les seves funcionalitats d'acord amb les tasques a realitzar.

- Realitzar activitats en grup utilitzant eines i entorns virtuals de treball col.laboratiu.

continguts

-CREACIO DE KAHOOT ANIMAL.

- UTILITZACIÓ DE SOBRETAULES.

enllaç  

 https://blocdelsgrans.blogspot.com/


CODITítol

 CODI QR

referents

 Joan M. Canet

Centre

 Milà i Fontanals

Matèria

 Música

Nivell

 Primària 2n

Durada

 6 sessions

objectius

● Identificar un codi QR.
● Conèixer l'ús didàctic que es pot donar als dispositius mòbils.
● Organitzar la informació dels diferents textos, en aquest cas lles cançons.
● Tenir cura del material personal i comú donant-li l'ús adequat.

●Fomentar el treball cooperatiu.

competències

● Tractament de la informació i competència digital.
● Competència d'aprendre a aprendre.
● Competència artística i cultural.

continguts

● El codi QR:  definició i utilitat.

● La tauleta

enllaç  

http://agora.xtec.cat/escmilaifontanals/general/els-nens-de-segon-han-fet-una-canconer-infantil-amb-codis-qr-incorporats/

 


Títol

Taller de Robòtica

referents

 Rosa Cucurull

Centre

 Escola Milà i Fontanals

Matèria

 Diverses

Nivell

3r de Primària

Durada

 6 sessions

objectius

 • Iniciar els alumnes en la programació d'un robot
 • Accedir a continguts curriculars d'una manera diferent.
 • Superar reptes diaris posant en pràctica conceptes i habilitats cognitives relacionades amb diferents àrees curriculars.
 • Iniciar-se en el llenguatge de programació de manera natural i lúdica.
 • Desenvolupar l'aprenentatge per indagació. Aprenentatge assaig-error.
 • Valorar la robòtica educativa como un recurs més per l'aprenentatge.
 • Despertar la curiositat pel món de la robòtica.


competències

- Tractament de la informació i competència digital

 

continguts

- LEGO WeDo 2.0

enllaç  

http://agora.xtec.cat/escmilaifontanals/general/robotica-a-3r/

 

 


Títol

 iMovie

referents

 Guillem Castro

Centre

 Mediterrània

Matèria

 Tallers de Plàstica

Nivell

 Primària

Durada

3 sessions

objectius

 • Gravar un procés de creació del taller de papiporflexia.
 • Utilitzar els principals elements d’edidició de l’app iMovie.
 • Crear una pel·lícula amb l’iMovie.
 • Pujar-la a la web d’escola, prèviament pujada al youtube.
 • Fomentar el treball cooperatiu.