Eines digitals per l'aula


Aprofundiment de la competència digital de l'alumnat

Font: (enllaç del seminari tac de Gràcia)

 Document elaborat en col·laboració per: Àrea de Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixement del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, Assessoria TAC de la Secció de Serveis Educatius i Formació Permanent  dels Serveis Territorials Maresme-Vallès Oriental i el CRP Vallès Oriental IV.

Data: Abril 2017

 

Seqüenciació de la competència digital de l'alumnat

  • Documents desenvolupats al seminari TAC del Vallès Oriental IV
  • Guia de seqüenciació proposada des del seminari TAC del Vallès Oriental IV

Vermell (0): El contingut no es treballa en aquesta etapa
Groc (1): El professorat mostra el contingut i/o se'n treballa en grup
Verd (2): El contingut es treballa individualment amb la guia del professorat
Blau (3): El contingut es treballa individualment fins l'assoliment

Aquestes taules no són un document oficial, no són d'ús obligatori, ni són estàtiques. Cada centre pot adaptar-les a la seva realitat i les seves necessitats, i poden anar evolucionant amb el temps. Poden ser molt útils per la programació TAC vertical del centre, com a document de programació a l'aula, per a l'avaluació de l'alumnat, per al traspàs d'informació entre etapes i entre cicles i per a la reflexió sobre continguts digitals...

 

Aquestes taules estan en revisió permanent i per tant podeu anar trobant modificacions. Es poden trobar en aquest enllaç públic del Drive .

Volem agrair a la coordinació i a tots els companys i companyes del Seminari TAC del Vallès Oriental IV la seva aportació i feina per elaborar els documents.

 

 

Model de fitxa d'anàlisi d'una l'activitat d'avaluació de les competències bàsiques de l’àmbit digital

 

 

Exemples: Activitat i Fitxa d’anàlisi de l’activitat amb indicadors