Calendari del seminari -Curs 2019-20

COLECTIC (microbit) 28 octubre robòtica
 Escola Baixeras 9 desembre Aplicació de les tecnologies digitals a les Llengües
 Escola Milà i Fontanals 27 gener Avaluació. Evidències - Com avaluar - Recursos digitals
 Escola Pere Vila 9 març Tutoria entre iguals. Resolució de dubtes sobre la proposta didàctica
  18 maig  Trobada d’Intercanvi d’Experiències

 Els Seminaris TAC passen a anomenar-se Xarxa Territorial de Cultura Digital.

 

Al llarg de les quatre primeres sessions del seminari, seguireu una única activitat...., un únic tema troncal que engloba múltiples temes. Es tracta de desenvolupar una proposta didàctica basada en un Objectiu de Desenvolupament Sostenible ODS però que integri diverses metodologies, temes i estratègies.  

 

A la cinquena sessió serà quan presenteu les produccions creades al seminari o elaboracions externes incloses en altres projectes com mòbils.edu, transformació digital i altres.

 

NODES